Bakgrund – Andreas Carlsson

Här följer en sammanfattning av min bakgrund.

Utbildning

Yrkeserfarenhet

Här redovisas enbart arbeten relevanta för ämnesområdet.

Övrigt